Safety Culture Survey

Η ΓΕΠ, ως ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της Υγείας & Ασφάλειας, είναι σε θέση να παρέχει ειδικές υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου σε πεδία που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στο διεθνές περιβάλλον.  

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ειδικό πρόγραμμα αποτίμησης του επιπέδου της κουλτούρας ασφάλειας σε επιχειρήσεις κάθε τύπου, υπό τον τίτλο «Safety Culture Survey and Beyond», (SCS & B).

Για την ορθολογική ανάπτυξη μίας επιχείρησης είναι προϋπόθεση να υπάρχει ένας σωστός στρατηγικός σχεδιασμός και μία συγκεκριμένη στόχευση. Όμως, η θέσπιση των κατάλληλων στόχων εξαρτάται από την ακριβή αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα:

«Που βρίσκομαι»; «Που στοχεύω να πάω»; «Πως επιλέγω να πάω; «Αποδίδει η επιλεγμένη πορεία ή πρέπει να αλλάξω κάτι»;

Η ΓΕΠ εφαρμόζοντας το πρόγραμμα αποτίμησης-αξιολόγησης υφιστάμενου επιπέδου κουλτούρας/κλίματος ασφάλειας, δίνει συγκεκριμένες και μετρήσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα, ενώ παρέχει τεκμηριωμένες προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού και αξιόπιστες λύσεις εφαρμογής για την βελτίωση και την ανάπτυξη της Υ&Α στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Σχηματικά το πρόγραμμα «Safety Culture Survey & Beyond» θα μπορούσε να αποτυπωθεί με παρακάτω κύκλο:

Κάθε εταιρικός οργανισμός διαθέτει ένα βαθμό (επίπεδο) «κουλτούρας ασφάλειας». Η κουλτούρα ασφάλειας δεν είναι μονοδιάστατη αλλά χαρακτηρίζει το σύνολο του οργανισμού και διατρέχει όλες τις φάσεις τις λειτουργίας του, ανεξάρτητα από την άμεση και εμφανή εμπλοκή με τους κινδύνους ή όχι, από το αν πρόκειται για το σχεδιασμό, τις οικονομικές υπηρεσίες, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την παραγωγή, τη συντήρηση, τις πωλήσεις, το marketing ή όποιον άλλο τομέα μπορεί να υπάρχει μέσα στην πολύπλοκη λειτουργία μίας σύγχρονης και δυναμικής επιχείρησης.

 

Οι τρείς βασικές όψεις/συστατικά (safety culture aspects) που ορίζουν την εταιρική κουλτούρα ασφάλειας είναι:

 

 

Η αναγνώριση και αποτίμηση του επίπεδου «κουλτούρας ασφάλειας» είναι μια αναλυτική και συστηματική εργασία. Για την εφαρμογή της απαιτείται αρκετός χρόνος, ειδικά σε εταιρίες και οργανισμούς που είτε είναι πολυπληθείς, είτε έχουν δραστηριότητα σε πολλά και διαφορετικά γεωγραφικά σημεία ή χώρες, είτε έχουν εκτεταμένη οργανωτική δομή και ταυτόχρονα διαφορετικές λειτουργίες (π.χ. διοίκηση, παραγωγή, έρευνα, πωλήσεις κλπ). Συχνά αξιολογείται το «κλίμα ασφάλειας» (safety climate) το όποιο δίνει ένα στιγμιότυπο (snap-shot) της κουλτούρας ασφάλειας, δηλαδή μια εστιασμένη εικόνα η οποία αποτελεί μία ξεκάθαρη ένδειξη της κατάστασης του συνόλου.

 

Για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του επιπέδου κουλτούρας ασφάλειας, η ΓΕΠ χρησιμοποιεί αξιόπιστα και ευρέως χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά-ερευνητικά εργαλεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται επίσημα στην «Occupational Safety and Health culture assessment - A review of main approaches and selected tools» της EU-OSHA.Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν εικόνες και πληροφορίες που δεν μπορούν να φανούν μέσω άλλων μεθόδων, όπως είναι π.χ. το επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων στην επιχείρηση, η δέσμευση διοίκησης και εργαζομένων ως προς την ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα δομών και συστημάτων και πολλά άλλα.

 

 

Με την εφαρμογή του προγράμματος SCS & B η διοίκηση της επιχείρησης αποκτά πλήρη και σαφή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Στην συνέχεια μπορεί να κρίνει, να αποφασίσει και κυρίως να σχεδιάσει, χρονικά και οικονομικά, τα επόμενα βήματά της, στηριγμένη πλέον σε συγκεκριμένα στοιχεία και με συγκεκριμένη στόχευση.

 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος «Safety Culture Survey & Beyond» και το στρατηγικό σχεδιασμό που θα αποφασίσει η επιχείρηση, μπορούν να ακολουθήσουν τόσο επιλογές για εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης ασφαλούς συμπεριφοράς (Behavior-Based Safety) όσο και επιλογές για τυπικά ή ειδικά συστήματα ασφαλείας, ενισχύοντας τους παράγοντες (τεχνικούς, οργανωτικούς και ανθρώπινους) που καθορίζουν την τελική συνολική επίδοση στην Υγεία & Ασφάλεια.

 

Είναι γεγονός ότι η «κουλτούρα ασφαλείας» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και η αξιολόγησή της αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για κάθε επιχείρηση. Η ΓΕΠ έχει τη δυνατότητα και την επάρκεια ώστε να παρέχει μία ολιστική προσέγγιση στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό-οργανωτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό τρόπο που οι παραπάνω παράγοντες  αλληλεπιδρούν και αναπτύσσονται, σε κάθε επιχείρηση και την κάθε στιγμή.

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία που χρειάζεστε για την εφαρμογή των προγραμμάτων στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο + 30 210 9405866 και στο email info@exypp.gr