ISO 14001

ISO 14001:2015

Διεθνές Πρότυπο για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών στρέφουν, ολοένα και περισσότερο, την προσοχή τους στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Η εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να διαβεβαιώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη,  όπως για παράδειγμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, την τοπική κοινωνία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, ότι:

  • Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Δίνεται έμφαση στην πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης
  • Τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
  • Ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης εμπεριέχει τη διεργασία συνεχούς βελτίωσης.

Οικονομικά οφέλη μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Μία επιχείρηση της οποίας το σύστημα διοίκησης εμπεριέχει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαθέτει ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση και εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικού και περιβαλλοντικού συμφέροντος. Δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν οι περιβαλλοντικοί σκοποί και στόχοι με συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαθεσιμότητα πόρων από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Αναλυτικότερα, δυνητικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 

Η ΓΕΠ, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων στο παρελθόν για τους πελάτες της, διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να υποστηρίξει αποτελεσματικά την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σκοπό την πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.