28 Απριλίου 2017 – Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας!

Εργατικά Ατυχήματα και Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

 

Στην ευαισθητοποίηση των χωρών για τη συλλογή και τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, επικεντρώνεται το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας!

 

Η αδιαμφισβήτητη ανάγκη για τις χώρες να βελτιώσουν την ικανότητά τους, να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν αξιόπιστα δεδομένα πάνω στον κρίσιμο αυτό τομέα γίνεται τώρα πιο επιτακτική από ποτέ καθώς περιλαμβάνεται στην ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών, για την Αειφόρο Ανάπτυξη,  την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και την εξασφάλιση της ευημερίας για όλους.

 

Οι χώρες, προκειμένου να ανταποκριθούν στη δέσμευσή τους, θα κληθούν να αναφέρουν στοιχεία για τους παρακάτω δείκτες όπως, ποσοστά συχνότητας των θανατηφόρων και μη θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, ανάλογα με το φύλο και με το αν τα θύματα είναι μετανάστες ή όχι.

 

Επιπλέον, το άρθρο 8 της συγκεκριμένης διακήρυξης που υιοθετήθηκε το 2015, προβλέπει την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους.  Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με βάση την «προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προώθηση της ασφαλούς και σε ασφαλές περιβάλλον εργασία, για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των διακινούμενων εργαζόμενων, ιδιαίτερα των γυναικών μεταναστών και εκείνων με επισφαλή απασχόληση.

 

Με αφορμή τα παραπάνω πάγια θέση της GEP, αποτελεί η ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας,  σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους,  ώστε κάθε εργαζόμενος στο τέλος του ωραρίου του, να επιστρέφει στο σπίτι του υγιής.

 

Σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο της GEP, Γιώργο Λαμπρινό, «αναμφίβολα η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το επίπεδο Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στη χώρα μας, τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και το πως αυτά κατανέμονται, είναι πολύ σημαντική ως προς την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει και αντίστροφα, δηλαδή μέσα από την κοινωνία,  με την επιδίωξη κάθε επιχείρησης να έχει μηδενικά ατυχήματα, δημιουργώντας κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας στους εργαζομένους της, χρησιμοποιώντας τα αξιόπιστα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, σήμερα».

 

Η αποτίμηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας SafetyCultureSurveyandBeyondκαι το Πρόγραμμα Επίτευξης Ασφαλούς Συμπεριφοράς αποτελούν ολιστική προσέγγιση στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας τόσο σε τεχνικό όσο και σε διοικητικό οργανωτικό επίπεδο, ώστε η επιχείρηση να αναδείξει την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας σε αξία, κουλτούρα και καθημερινή πρακτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.exypp.gr/el/πρόγραμμα-επίτευξης-ασφαλούς-συμπεριφοράς-bbs-behavior-based-safety

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ POSTER 2017.Πηγές: