Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις επιχειρήσεις από τις συνέπειες πιθανών ατυχημάτων.

Η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και η εξασφάλιση των συνθηκών εργασίας που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, αποτελούν ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη και πιο παραγωγική δραστηριότητα κάθε εργαζόμενου. Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μόνο τυπική-νομική υποχρέωση, αλλά προστιθέμενη αξία για κάθε επιχείρηση.

Η ΓΕΠ διαθέτει πλειάδα έμπειρων Τεχνικών Ασφαλείας & Ιατρών Εργασίας που βοηθούν την επιχείρηση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το μεγάλο πελατολόγιο της ΓΕΠ έχει δώσει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στους Τεχνικούς Ασφαλείας και τους Ιατρούς Εργασίας της εταιρείας. Καλύπτοντας επιχειρήσεις όλων των κλάδων (παροχής υπηρεσιών – τράπεζες – πολυκαταστήματα – βιομηχανία – τρόφιμα – εστίαση - τεχνικά έργα - πετρελαιοειοειδή κ.ά.), καθώς και μονάδες με σύνθετες λειτουργίες (όπως νοσηλευτικά ιδρύματα) οι Τεχνικοί Ασφαλείας και Ιατροί Εργασίας της ΓΕΠ διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου με την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με τη δραστηριότητά της.

 

Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας είναι σύμβουλοι της επιχείρησης, είναι άμεσοι και αξιόπιστοι συνεργάτες.

 

Το επιτελείο της ΓΕΠ είναι πάντα έτοιμο να δώσει λύσεις στα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν καθημερινά στους χώρους εργασίας για την υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων, πέραν της τυπικής υποχρέωσης για την παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας κατά τις ώρες του εγκεκριμένου προγράμματος επισκέψεων.