Πρόγραμμα Επίτευξης Ασφαλούς Συμπεριφοράς - BBS (Behavior Based Safety)

Ένας μεγάλος αριθμός ατυχημάτων προέρχεται από καθημερινές μας ενέργειες , από κινήσεις που έχουμε συνηθίσει και έχουμε εντάξει στον τρόπο ζωής μας.

Για παράδειγμα, όταν οδηγούμε, όταν μπαίνουμε σε αεροπλάνο, όταν πηγαίνουμε διακοπές ή σε επαγγελματικό ταξίδι όταν σηκώνουμε ένα βαρύ αντικείμενο, όταν ανεβαίνουμε τις σκάλες, είναι πιθανό να διατρέχουμε κίνδυνο για να πάθουμε ή να προκαλέσουμε ατύχημα.

Η λίστα είναι ατελείωτη. Τουλάχιστον το 80% των ατυχημάτων που συμβαίνουν ανήκουν στην κατηγορία που ονομάζεται «ατυχήματα συμπεριφοράς».

Τα ατυχήματα «συμπεριφοράς» είναι συχνά το αποτέλεσμα επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Γνωρίζουμε ότι πίσω από μία επικίνδυνη συμπεριφορά που είχε σαν αποτέλεσμα ένα ατύχημα, υπάρχουν πολλαπλάσιες επικίνδυνες συμπεριφορές οι οποίες, μόνο από τύχη, δεν είχαν συνέπειες.

Η αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων αυτών απαιτεί σωστή κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στη επικίνδυνη συμπεριφορά.

 

Τι είναι η συμπεριφορά;

 • Κάθε  άμεση μετρήσιμη ενέργεια  που κάνει κάθε άνθρωπος  όπως ομιλία, πράξη, και οποιαδήποτε φυσική λειτουργία. 
 • Η ανθρωπινή συμπεριφορά είναι:  Παρατηρήσιμη &  Μετρήσιμη 
 • Γι αυτό το λόγο τη συμπεριφορά μπορούμε να τη διαχειριστούμε!

Τι είναι το BBS;


1. Είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ασφαλούς συμπεριφοράς.

 • Εστιάζουμε στον άνθρωπο, παρατηρώντας  και ενθαρρύνοντας ασφαλείς συμπεριφορές  και  αποθαρρύνοντας  συμπεριφορές, που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα
 • Συνομιλούμε  για την ασφάλεια χρησιμοποιώντας κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία
 • Διαμορφώνουμε την κουλτούρα ασφαλούς συμπεριφοράς

Επιδιώκουμε:

 • να κάνουμε  την ασφαλή συμπεριφορά, συνήθεια (habit)
 • να πετύχουμε  100% ασφαλείς συμπεριφορές

2. Είναι ένας προληπτικός δείκτης απόδοσης  ασφάλειας (leadingindicator)

 • Είναι ένας δείκτης που συνδέεται με προληπτικές ενέργειες  που αναγνωρίζουν  κινδύνους και αξιολογούν, εξουδετερώνουν, ελαχιστοποιούν και ελέγχουν την επικινδυνότητα σε ένα εργασιακό χώρο.
 • Είναι μία διαδικασία παρατήρησης, ανταπόκρισης, αξιολόγησης συμπεριφορών, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

 Γατί να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα BBS;

 • Δρα προληπτικά
 • Προάγει την συνειδητοποίηση των κινδύνων
 • Προωθεί την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων
 • Αναπτύσσει την εργασιακή ασφάλεια
 • Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικό
 • Έχει μετρήσιμα αποτελέσματα

   

Τα κύρια πλεονεκτήματα του BBS;

 • Προώθηση τεχνικών καθοδήγησης, εκπαίδευσης, ομαδικής συνεργασίας
 • Οικοδόμηση ασφαλών συμπεριφορών
 • Κατανόηση των συνεπειών της επικίνδυνης συμπεριφοράς
 • Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας σε θέματα ασφαλείας μεταξύ  διοίκησης-εργαζομένων
 • Προαγωγή της κουλτούρας ασφαλείας στην επιχείρηση
 • Ευαισθητοποίηση  των  εργαζομένων  για τις  υποχρεώσεις τους στην Υγεία & Ασφάλεια

 Τα οφέλη για την Επιχείρηση

 • Βελτίωση  δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • Δραστική  μείωση των ατυχημάτων
 • Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας ασφαλούς συμπεριφοράς
 • Βελτίωση της δημόσιας  εικόνας της
 • Απόδοση της επένδυσης
 • Αύξηση της παραγωγικότητας