Ο Όμιλος

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, οι εταιρείες του ομίλου της ΓΕΠ έχουν δημιουργήσει σημαντική  θέση στην αγορά του τομέα τους.

 

Ο όμιλος της ΓΕΠ περιλαμβάνει τις εταιρείες: