Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάπτυξης τριών εργαλείων OiRA από τους επιστήμονες της GEP!

Oira Tool

  • Δωρεάν Εργαλεία Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου OiRA

Το 2015, η ΕΕ αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία της GEP την επέλεξε, μετά από διαγωνισμό,  για την ανάπτυξη 3 εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment), δηλαδή εργαλείων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,  τα οποία προορίζονται για επαγγελματίες τριών επαγγελματικών ομάδων της χώρας μας.

Μόλις πρόσφατα το έργο αυτό, που χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) και εποπτεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε  από τους επιστήμονες της GEPκαι παραδόθηκε στο κοινό.

Με τα τρία αυτά on-lineεργαλεία δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις των κλάδων: 

να αξιολογήσουν ΔΩΡΕΑΝ τους επαγγελματικούς κινδύνους και να εκπονήσουν τη μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου.

 Στόχος του έργου είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που ανήκουν στους ανωτέρω κλάδους ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια και χωρίς κόστος στην σημαντική υποχρέωση της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Lambrinos GEP CEO

 

Γιώργος Λαμπρινός Δ/νων Σύμβουλος GEP:

 

«Για τη GEP, η βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και η εδραίωση της κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν μόνιμα, κύριες επιδιώξεις. Όταν μάλιστα χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας προς την κατεύθυνση αυτή, τότε νιώθουμε ότι πραγματικά επιτελούμε σημαντικό έργο όχι μόνο για τους επαγγελματίες της χώρας μας αλλά και για την κοινωνία  μας».

 

 

 

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου χωρίς κόστος!

Η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε προσέγγισης για τη διαχείριση της Aσφάλειας και της Yγείας. Επιπλέον είναι ουσιώδης για τη διαμόρφωση ενός υγιούς χώρου εργασίας.

Το OiRA, ως ένα on-line εργαλείο χωρίς κόστος, έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αξιολογούν τους κινδύνους τους και βελτιώνουν την ποιότητας των συναφών εκτιμήσεών τους.

Διευκολύνοντας λοιπόν τις επιχειρήσεις αυτές να ξεκινήσουν (ή να βελτιώσουν) την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, τα εργαλεία OiRA μπορούν επίσης να τις βοηθήσουν ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για παράδειγμα περιορίζοντας τις απώλειες που οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας τις συνολικές συνθήκες εργασίας και τις οργανωτικές επιδόσεις τους.