Μηχανικός

Η Γενική Εξυππ Προστασία Α.Ε,
η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Ν. Σμύρνη.

 

 

ΚΩΔ. (ΜΗΧ-01) Μηχανικός

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

 • Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατης Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου
 • 5ετή εμπειρία στην Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας
 • Γνώση εφαρμογής διαδικασιών Atex και Seveso
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
   

    

Προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπου στο θέμα θα περιλεμβάνει τον κωδικό της αγγελίας (ΚΩΔ. ΜΗΧ-01) στο cv@exypp.gr ή εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα υποβολής βιογραφικού.