Μελέτες Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων

 

 

Η Μελέτη σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων ή αλλιώς  «Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης και Ασφάλισης», αφορά κυρίως τον σχεδιασμό εκτροπής κυκλοφορίας σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να εκτελεστούν εργασίες εντός ή πλησίουν οδικών δικτύων και από τις οποίες επηρεάζεται η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων.

 

Η μελέτη προβλέπεται και εκπονείται βάσει της νομοθεσίας ΦΕΚ 946Β 09-07-2003 , Αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 και περιλαμβάνει την Εκπόνηση σχεδίων ρύθμισης κυκλοφορίας με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας και οδηγίες ασφάλειας.