Κοινωνική Ευθύνη

Η ΓΕΠ, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων από κινδύνους στην εργασία τους. Αποτελώντας η ίδια έκφανση της κοινωνικής υπευθυνότητας των άλλων εταιρειών δεν θα μπορούσε να μην κατατάσσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέρος των αξιών της.

 


 

 

Όραμά μας στη ΓΕΠ είναι να είμαστε η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας – βελτιώνοντας τη ζωή των πελατών μας και βοηθώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι σε θέματα εργασιακών κινδύνων.

 

Η φιλοσοφία της ΓΕΠ εστιάζεται στη δια βίου μάθηση των εργαζομένων της. Σε αυτό το πλαίσιο παρέχει στους εργαζόμενούς της συστηματική εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τη θέση εργασίας τους.

 

Η ΓΕΠ έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης χάρτου και φροντίζει για την επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας (π.χ. δοχεία μελανιών).

 

Η κοινωνική ευαισθησία της ΓΕΠ αποδεικνύεται εμπράκτως με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όχι μόνο κατά την περίοδο των εορτών αλλά κατά την διάρκεια όλου του έτους.