Εκπαιδεύσεις

Το δυναμικό της ΓΕΠ διαθέτει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Με την ίδια ποιότητα και ευθύνη που την ανέδειξε ως την μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της υγείας και ασφάλειας εργασίας, η ΓΕΠ σχεδίασε τις εκπαιδευτικές της προτάσεις και ανέπτυξε τα αντίστοιχα προγράμματα, στοχευμένα πάντα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Τo επιτελείο της ΓΕΠ μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να επισημάνει τις ακριβείς ανάγκες της για την εκπαίδευση των στελεχών της, τόσο στον τομέα της υγείας και ασφάλειας εργασίας όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος.

Οι έμπειροι εκπαιδευτές της ΓΕΠ εγγυώνται αποτελεσματική εκπαίδευση. Eκπαιδευτές και προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς. Κάθε πρόγραμμα έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα. Μετά από την εκπαίδευση, υπάρχει πάντα αναλυτική αξιολόγηση των συμμετεχόντων, ώστε η κάθε επιχείρηση να γνωρίζει το αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΕΠ έχει αναπτύξει θεματικές ενότητες, τις οποίες μπορεί να παρακολουθήσει ο εργαζόμενος με την μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).