Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Η ΓΕΠ διαθέτει μία ικανότατη ομάδα εκπαιδευτών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας. Οι συνεργάτες της ΓΕΠ πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησής, αξιολογώντας τις ειδικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη φύση εργασίας και τους ανθρώπους της. Τα σεμινάρια στηρίζονται σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και βασίζοντα στην ουσιαστική εμπλοκή των συμμετεχόντων.  

Το Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, όπως προβλέπεται από το Ν.3850/2010 και το Π.Δ. 17/1996, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός της επιχείρησης είτε στην αίθουσα εκπαιδεύσεων που διαθέτει η ΓΕΠ.  Χρησιμοποιούνται σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ οι συμμετέχοντες εξασκούν τις γνώσεις που αποκτούν σε ανδρείκελο. Η θεματολογία του Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών διαμορφώνεται σε συνεννόηση με την κάθε επιχείρηση, δίνοντας έμφαση σε περιστατικά και περιπτώσεις που είναι πιθανόν να συναντηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας. Αντίστοιχα, η διάρκεια συνδιαμορφώνεται και είναι συνάρτηση της έκτασης θεματολογίας. Εάν επιθυμείτε τη διοργάνωση Σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών, μπορείτε να αξιοποιήσετε για επιδότηση το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%).