ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΠ

 

 Το   To Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΠ έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

 •     Πρόεδρος: Εμμανουήλ Βελονάκης
 •     Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Λαμπρινός
 •     Μέλη: Ιωάννης Νικολάου, Σπύρος Πριμηκύριος, Γεώργιος Ευθυμίου

 

  Eπιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Ιατρούς Εργασίας της ΓΕΠ είναι ο Εμμανουήλ Βελονάκης, Ιατρός Εργασίας
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Τεχνικούς Ασφαλείας της ΓΕΠ είναι ο Σπύρος Πριμηκύριος, Μηχανολόγος  Μηχανικός

 

 Διευθυντές:

 • Διευθυντής ΟικονομικώνΥπηρεσιών: Ανδρέας Ζωγράφος
 • Διευθυντής Πωλήσεων & Συμβάσεων: Ιωάννης Νικολάου
 • Διευθυντής Τεχνικών και Βιομηχανικών Έργων: Γεώργιος Ευθυμίου
 • Διευθυντής Μελετών: Νίκος Ζαΐρης
 • Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού: Ειρήνη Λιοντάκη
 • Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης Πελατών: Ελένη Γκανή