Αυτοψίες & Πραγματογνωμοσύνες

Η ΓΕΠ αναλαμβάνει να διενεργήσει αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες σε κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας με σκοπό τον έλεγχό τους σε θέματα ασφάλειας (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, πυρασφάλεια, εργονομία, σχεδιασμός θέσεων εργασίας κ.ά.).