Η GEP χορηγός στα HR Awards 2017

HR Awards 2017

Ο Δ/νων Σύμβουλος της GEP Γιώργος Λαμπρινός μιλά για το σημαντικό ρόλο των Δ/ντών Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα στις επιχείρήσεις, με αφορμή την εκδήλωση βράβευσης των βέλτιστων πρακτικών του χώρου HRAwards 2017!