Αιτίες Μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία

MSDs Μυοσκελετικά

Οι περισσότερες Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως οι Μυοσκελετικές παθήσεις δεν οφείλονται σε μία μόνο αιτία, αλλά στον συνδυασμό διαφόρων παραγόντων. Μεταξύ των σωματικών αιτιών και των παραγόντων κινδύνου εντός του χώρου εργασίας περιλαμβάνονται:

 

  • ο χειρισμός φορτίων, ιδίως κατά τη στροφή και την κάμψη του κορμού
  • οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή οι κινήσεις που απαιτούν δύναμη
  • οι επίπονες και οι στατικές στάσεις του σώματος
  • οι κραδασμοί, ο ανεπαρκής φωτισμός ή τα εργασιακά περιβάλλοντα με συνθήκες ψύχους
  • η ταχύρρυθμη εργασία
  • η παρατεταμένη καθιστική εργασία ή η ορθοστασία στην ίδια θέση

 

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία συνδέουν τις Μυοσκελετικές παθήσεις με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου (ιδίως σε συνδυασμό με σωματικούς κινδύνους), όπως:

  • υψηλές απαιτήσεις εργασίας ή χαμηλός βαθμός αυτονομίας
  • χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία

 

Πηγή: EU-OSHA